Z DZIENNIKA BUDOWY WIĄZOWA

Galeria z dziennika budowy Wiązowa.