STABILIO DOMY JAKO PARTER BIEGU PERŁA PAPROCAN

W tym roku STABILIO DOMY rozpoczęło współpracę w Tyskim Stowarzyszeniem Sportowym w zakresie organizowanego corocznie biegu Perła Paprocan. Jako Partner ufundowaliśmy nagrody w biegach dzieci oraz przygotowaliśmy zajęcia z animatorami dla najmłodszych. Jednocześnie przy okazji tego wydarzenia powstała nasza biegowa drużyna STABILIO DOMY TEAM. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych by do nas dołączyć.