Polityka prywatności

Polityka Prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych Klientów STABILIO DOMY Sp. z o.o. Sp. komandytowa i STABILIO ESTATE Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest STABILIO DOMY SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Tychach przy ul. Katowickiej 202.
  2. Informujemy, że podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach potrzymania kontaktu z Państwem i prowadzenia korespondencji.
  4. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać na podany adres e-mailowy żądanie, e-mail: rodo@stabilio.pl
  5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
  6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
    • do momentu żądania ich usunięcia przez Państwa.
  7. STABILIO ESTATE Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Tychach przy ul. Katowickiej 202 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000679468, posiadająca NIP 6462954553, REGON 367338022 wraz z STABILIO ESTATE Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Katowickiej 202 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671799, posiadająca NIP 6462952399, REGON 366934472 oraz STABILIO DOMY Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Tychach przy ul. Katowickiej 202 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511250, posiadająca NIP 6462934125, REGON 243574879 oraz STABILIO DOMY Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Katowickiej 202 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504694, posiadająca NIP 6462933367, REGON 243500786, na zasadzie współadministrowania, zgodnie z art. 26 rozporządzenia 2016/679 zawarli stosowne porozumienie. Każdy z administratorów zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych i do każdego możecie Państwo zwrócić się z wszelkimi pytaniami. Współadministratorzy podzielili zadania względem siebie w sposób wyraźny. Współadministrowanie odbywa się w sposób pełny na zasadzie solidarnej odpowiedzialności. Więcej szczegółów w tym zakresie otrzymam wysyłając zapytanie na adres: rodo@stabilio.pl